DobierzPastę.pl

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.DOBIERZPASTE.PL

Obowiązuje od 01.02.2015
Portal internetowy DobierzPaste.pl (zwany dalej Portalem) działający pod adresem https://www.dobierzpaste.pl prowadzony jest przez AJ Polska, z siedzibą w Bochnia, pod adresem 32-700 Bochnia, ul. Krakowska 28, NIP 868-175-15-84, REGON 121270160.

 1. Portal prowadzi swoją działalność za pośrednictwem Internetu i ma na celu przedstawienie użytkownikom niektórych i wybranych produktów do higieny jamy ustnej.
 2. Portal prezentuje produkty do higieny jamy ustnej w oparciu o opisy i cechy deklarowane przez producentów, dostępne w ich materiałach reklamowych i marketingowych, udostępnionych badaniach klinicznych czy porównawczych oraz opisach na stronach internetowych. Portal prezentuje produkty do higieny jamy ustnej także w oparciu o deklarowane przez producentów właściwości techniczne i składy chemiczne oraz ogólnodostępną wiedzę na temat ich działania.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędne, niepełne lub wprowadzające w błąd użytkownika serwisu DobierzPaste.pl dane zamieszczone przez producenta w materiałach reklamowych i marketingowych, badaniach, opisach na stronach internetowych oraz deklarowanym składzie chemicznym i właściwościach technicznych produktów.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za brak wiedzy medycznej użytkowników serwisu DobierzPaste.pl, czy też błędne określenie przez nich ich potrzeb stomatologicznych. Rekomendowana jest wizyta stomatologiczna i zweryfikowanie poprawności wyboru.
 5. Wyniki wyszukiwania w oparciu o kategorie określone przez użytkowników nie stanowią zalecenia lekarskiego i jako takie nie mogą być traktowane.
 6. Użytkownik serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za efekty swojego wyboru i sposób korzystania z wybranych produktów.
 7. Portal DobierzPaste.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam prezentowanych w serwisie przez firmy zewnętrzne (np. gabinety medyczne, stomatologiczne, sklepy z akcesoriami do higieny jamy ustnej i producentów produktów do higieny jamy ustnej jak i innych zleceniodawców reklamowych).
 8. Ze względu na częstotliwość aktualizacji katalogu Portalu informacja o towarach zamieszczona na stronach Portalu nie może być traktowana jako gwarancja, że w danym momencie towary są dostępne na rynku czy w magazynach reklamodawców.
 9. Szczegółowe zasady prywatności przy korzystaniu ze stron internetowych Portalu, w tym wykorzystanie plików cookies, zostały opisane odrębnie w polityce prywatności.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 11. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Portal, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://www.dobierzpaste.pl.
 12. Portal zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępności serwisu z powodu awarii lub działania siły wyższej.
 13. Portal DobierzPaste.pl, jego koncepcja, wygląd i zasady działania podlegają ochronie prawnej.

Regulamin dla Reklamodawców
 1. Portal DobierzPaste.pl przyjmuje reklamy produktów i placówek związanych z higieną jamy ustnej i zdrowiem.
 2. Portal ma prawo odmówić publikacji reklamy lub ogłoszenia, które wprowadza w błąd użytkownika lub narusza przepisy prawa (w tym medycznego), czy też narusza dobre obyczaje.
 3. Portal nie jest zobligowany do każdorazowej weryfikacji treści reklamowych pod względem poprawności informacji w nim przekazywanych i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (w tym medycznego i ustawy o zawodzie lekarza).
 4. Reklamodawca odpowiada za treść swojego ogłoszenia. Portal DobierzPaste.pl  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez reklamodawcę.
 5. Portal nie przyjmuje ogłoszeń i ogłoszeń reklamowych zawierających treści bezprawne, obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce lub naruszające powszechnie uznane dobre obyczaje.
 6. Właściciele Portalu zastrzegają sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania serwisu DobierzPaste.pl w przypadku awarii lub działania siły wyższej i zobowiązują się w takim przypadku dołożyć wszelkich starań do jak najszybszej jego naprawy.